SAL7347, Act: R°360.5-V°360.1 (574 of 747)
Search Act
previous | next
Act R°360.5-V°360.1  
Act
Date: 1454-04-30

Transcription

2019-02-20 by Magda van Winkel
It(em) want g(er)truyt weduwe jans wile(n) mynchart gehete(n) le rosseal als/
geleit tot de(n) goede(n) jacobs wile(n) my(n)chart va(n) dyoen en(de) her jans wile(n)/
mynchart priest(er)s zijns soens op de(n) dach van hede(n) hadde doen/
inne scrive(n) met i open(en) placcate alle de ghene die hue(r) ongebruyc/
deden aen [alle] de [erf en(de) haeflike] goede h(ier) nabescr(even) [en(de) besunder godfroyt de bourdeal he(re)n ancea my(n)chart] Te wete(n) aen vi coeyen ii p(er)de/
iii bedde(n) mette(n) toebehoirte(n) iii scrijne(n) ii wijn potte iiii pa(n)ne(n) iiii eere(n) potte
//
It(em) eene(n) g(ro)te(n) ketel i lavoir iiii voed(er) hoys iii zijdele(n) drie/
tafelen (½) dosijne cussene(n) vi a(m)melaken(en) vi paer slapelaken/
It(em) lange priest(er)s tabbarts It(em) i vrouwe(n) tabbaert [gevoed(er)t] It(em) eene(n)/
wage(n) i ploech It(em) i vercke(n) i m(ud)[de] core(n)s i(½) m(ud)[de] evene(n) It(em)/
xx hoende(re)n i hane It(em) i croene vi coetsen It(em) iii ketele/
It(em) iiii pannen It(em) (½) dosijne te(n)ne(n) scotelen (½) dosijne dobbeliere/
Tot welke(n) dage nyema(n)t come(n) noch gecomp(ar)eert en es so hebbe(n)/
de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir i vo(n)nisse/
datme(n) der voirs(creven) g(er)trude(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde/
macht va(n) huere(n) beleyde voirs(creven) soe v(er)re dat noch voir hue(r)/
come(n) es cor(am) o(mn)ib(us) scabinis ex(cep)[to] jasp(ar) abs(oloens) ap(ri)lis ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus