SAL7347, Act: R°364.2 (582 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°364.2  
Act
Date: 1454-04-30

Transcription

2019-03-06 by Magda van Winkel
Item dieric snoec woenen(de) te bruessel en(de) gabriel offus in p(rese)ncia hebben/
gheloeft jonch(e)r henricke van schoenhoven en(de) he(re)n janne van/
schoenhoven ridde(r) sijnen sone vander so(m)men van pe(n)ningen die/
den coep gedraeght vanden voirs(creven) goeden en(de) die de voirs(creven) dieric/
uut ocsuyn van dien na begrijpe vand(er) coepmanscap sculdich is oplegge(n)/
en(de) betalen sal als v(er)reicte schout Behoudelijc dat hij gheene uut/
legginge dair af doen en sal derven voe(r) aen d(er)re tijt toe dat den/
selven diericke volcomentlic volschiet sal sijn van volcomen(en) vestich(eit)/
en(de) anders des de coepmanscap begrijpt ende hebben vort geloeft/
den vors(creven) jonch(e)r henr(icke) en(de) sijnen sone hier af na begrijp voirg(enoemt) vand(er)/
vestich(eit) dair toe v(er)maent sijnde te bruessel vanden voirs(creven) pe(n)ninge(n)/
te [vol]doene eisd roel(ants) lynte(re) aprilis ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus