SAL7347, Act: R°365.4 (591 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°365.4  
Act
Date: 1454-04-30

Transcription

2019-05-22 by Magda van Winkel
It(em) uut die(n) dat henr(ic) va(n) goetse(n)hove(n) die geleyt is totte(n) goede(n) have en(de)/
erve jans vaes opde(n) dach va(n) hede(n) hadde doen dach doen de(n)/
selve(n) janne die he(m) ongebruyck dede aen alle de selve goede/
[have en(de) erve] alsoe de vorste(r) dien he(m) dach gedaen hadde dat cleerde ende/
de voirs(creven) ja(n) voe(r) oege(n) niet en qua(m) Soe wijsde(n) de vo(n)nisse(n)/
d(er) he(re)n tscepen(en) va(n) loven(en) waer de selve ja(n) voe(r) oegen/
niet en quam te(n) opstaen smeyers en(de) d(er) scepen(en) dat de(s)/
voirs(creven) henr(ix) bide(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude(n) in sijne(n) belyde/
alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) come(n) is p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us)/
scab(inis) dempto jasp(ar) abs(oloens) ap(ri)[l(is)] ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus