SAL7347, Act: R°379.4-V°379.1 (623 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°379.4-V°379.1  
Act
Date: 1454-05-15

Transcription

2019-06-21 by Magda van Winkel
Item op tghescille dat was voe(r) den raide vand(er) stat tusschen janne/
bocsteen in deen sijde en(de) janne gherve in dande(r) alse van eend(er) aensp(ra)ken/
die de selve gherve opden vors(creven) s boecsteen voer scepen(en) van nethen(en)/
gedaen hadde van diversen ghebreken die hij te hemweert meynde/
te hebben de welke de vors(creven) bocsteen meynde dat hij altemale met/
bedwange vand(er) stat rechte van loven(en) henricke coulon als mechtich/
van wegen des vors(creven) jans gherve betaelt hadde voernemen(de) dat/
bijder vorderingen des vors(creven) gerven inde banc te nethen(en) trecht/
vand(er) stat van loven(en) v(er)achtert en(de) gequetst wert So was ten/
uutersten bijden raide vand(er) stat en(de) met ov(er)gheven van p(ar)tien hier/
op gheappointeert dat voer al des de vors(creven) gherve den voirs(creven)/
bocsteen inde voirs(creven) banc te nethen(en) gheeyst hadde de selve/
boxsteen den vors(creven) gherve betalen soude xxx stuv(er)s alse v(er)reicte/
schout Vort soude de vors(creven) henric coulon die oic voe(r) oogen/
gheweest hadde en(de) sijn reden(en) van verantweerden v(er)claert den/
vors(creven) gherve restitue(re)n soude van onrechten costen die hij gehave(n)/
hadde vijf stuvers Vort wes anders de vors(creven) jan gerve den vors(creven)
//
henricke aentespreken hadde van des hij aenden voirs(creven) boesteen/
opgehaven hadde dair af bleef de vors(creven) gherve op sijn/
beloep van rechte ende alse vanden costen tussche(n) de vors(creven)/
p(ar)tien gedaen in desen wart geappointeert wes elc d(aer) af/
gegouwen hadde oft te laste stonde dat hij dair af gelast/
bliven soude sonder van sijnder p(ar)tien e(n)nige rechtinge te hebben/
en(de) vanden costen van rechte [die] aende wethouders te nethen(en)/
noch te gelden wae(re)n wert geappointeert dat dair af de/
vors(creven) bocsteen gelden soude [de] tweedeele en(de) de vors(creven) gherve/
tderdendeel p(rese)ntib(us) kersmakere burg(imagist)[ro] et plurib(us) aliis de (con)silio/
maii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-08 by kristiaan magnus