SAL7347, Act: R°389.3-V°389.1 (641 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°389.3-V°389.1  
Act
Date: 1454-05-18

Transcription

2019-10-24 by Magda van Winkel
Item alsoe alse de voirs(creven) gued(inghe) de(n) wettige(n) kinde(re)n aerts wijle(n) de coni(n)c en(de) hue(re)n/
oire(n) bijden voirs(creven) geleidden en(de) met wille en(de) (con)sente willems pylijsers en(de)/
jans mo(n)nic geschiet es als in voldoeni(n)gen van i(½)[c] rinsch guld(en) van dien/
ii [c] rinsch guld(en) die de kinde(re) des selfs wijlen aerts de coni(n)c vand(en) goede(n)/
he(re)n jans wijle(n) pijlyser ridders sculd(ich) wae(re)n te hebbe(n) uut saken vand(er)/
huwelik(er) vorw(er)den en(de) ghichte(n) de(n) selve(n) wijle(n) aerde vand(en) voirs(creven) wijle(n)/
he(re)n ja(n)ne met jouffr(ouwe) g(er)trud(en) wijlen pijlyser zijnre docht(er) gegeven/
nae begrijp vander huwelijk(er) vorweerde(n) d(aer) op voer scepen(en) va(n) loven(e)/
gepasseert geinsereert staen(de) inde(n) voergaen(de) beleide en(de) oic acht(er)volgen(de)/
eenre uutsprake(n) va(n) rechte gepasseert voer scepen(en) va(n) loeven(e) tussce(n)/
de(n) voirs(creven) p(ar)tijen Te wete(n) derfgename(n) aerts wijlen de coni(n)c en(de) dand(er)/
kinde(re) des voirs(creven) h(er) jans pijlyser den xxv[te(n)] dach va(n) m(er)te a(nn)[o] xiiii[c]/
xlv soe es hier om tussce(n) den voirs(creven) willem(me) pijlyser en(de) ja(n)ne mo(n)nick t(er)/
eenre zijden en(de) he(re)n ja(n)ne vand(er) mee(re)n ridde(r) ind(er) name zijnre huysvrouwe(n)/
die gekint heeft soe v(er)re alst zijnre huysvrouwe(n) aengaen mach mette(n)/
voirs(creven) goeden en(de) rinten alse vande(n) vierendele zijnre huysvrouwen/
toebehoren(de) vande(n) voirs(creven) i(½)[c] r(ijnsch) guld(en) wael bewijst te zijne v(er)vange(nde)/
d(aer) inne de selve zijn huysvrouwe t(er) ande(r) gevorweert dat alsoe saen als/
jan en(de) aert de coni(n)c gebruede(re)n en(de) de wettige kinde(re) willems wijle(n) de/
coni(n)c oft e(n)nich van hen va(n) zijne(n) deele come(n) voer scepen(en) va(n) loeven(e) en(de)
//
tot alle(n) ande(re)n behoirlijken plaetsen d(aer) des va(n) noode mocht wesen ende/
vestige(n) de(n) voirs(creven) willem(me) pijlyser en(de) ja(n)ne mo(n)nict en(de) zijne(n) kinderen/
van dien dat zij mette(n) voirs(creven) gegoedden goeden te vreeden zijn voer/
i(½)[c] r(ijnsch) guld(en) alsoe dese vorweerde uutwijst dat dan de voirs(creven) jan/
mo(n)nict t(er) stont alle zijn wettige kinde(re) die hij heeft va(n) wijle(n) jouffr(ouwe)/
adriane(n) pijlys(er)[s] zijnder huysvrouwen soe v(er)re die tot hue(re)n mundige(n)/
dage(n) come(n) selen zijn come(n) sele(n) voer scepen(en) va(n) loeven(e) doende den/
gene(n) die de voirs(creven) vestich(eit) selen hebben gedaen gelike geloften va(n)/
genoech doen en(de) warandeerscap alse willem pijs pijlyser sone wile(n)/
h(er) jans pijlys(er)[s] ridders hue(r) oem opden dach van heden gedaen heeft/
die de voirs(creven) h(er) jan vand(er) mee(re)n va(n) wegen zijnre voirs(creven) huysvrouwen/
voer gedaen heeft Totte(n) welken de voirs(creven) jan mo(n)nict zijn kinde(re) gelooft/
heeft te v(er)vange(n) blivende des selfs wijlen aerts erfgenaeme(n) vand(en) ande(re)n/
vijftich rinsch guld(en) en(de) den acht(er)stelle d(aer) af op hue(r) beloop va(n) rechte/
nae uutwijse(n) vand(er) huwelijk(er) vorweerden voergeruert de(n) beleide/
en(de) uutsp(ra)ken d(aer) uut gespruyt en(de) gevolcht en(de) oec met bespreke dat/
de voirs(creven) willem pijlyser en(de) jan mo(n)nic volcomelijc blive(n) op alsulken/
gelofte als hue(r) de voirs(creven) her jan en(de) wijle(n) willem de coni(n)c gedaen/
hebben aengaen(de) jouffr(ouwe) g(er)trud(en) sconi(n)cx no(n)ne te cortenberge sust(er) des/
voirs(creven) wijlen willems witte m(er)sberge maii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus