SAL7347, Act: R°397.1 (656 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°397.1  
Act
Date: 1454-05-23

Transcription

2019-10-31 by Magda van Winkel
Item navolgen(de) den vo(n)nisse lestwerven bijden he(re)n scepen(en) van loven(e)/
gewesen tusschen janne thomas als aenleggere in deen zijde en(de)/
meester janne van hugaerden priest(er) in dande(r) mits dat de voirs(creven)/
meester jan den voirs(creven) janne sijn ploeghrecht aen de goede daer/
tghedinghe om geweest was niet en woude laten volgen ter/
eerwynnen prijse maer meynde dat hij ter stont sijn handt/
dair af soude lichten en(de) en accordeerden gheensins wes van/
ploeghrechte den vors(creven) janne als wynne volgen soude Soe/
wert hier op gewijst met vo(n)nissen der scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers want de vors(creven) p(ar)tien discordeerden inde/
groeninghe van [den] ploeghrechte dat zij d(aer) af neme(n) souden/
eertwynnen ter plaetsen dair de goede gelegen zijn woenechtich/
p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) maii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus