SAL7347, Act: R°405.4 (668 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°405.4  
Act
Date: 1454-05-28

Transcription

2019-11-01 by Magda van Winkel
It(em) claes kyne(n) die beclaeght was va(n) janne kijne(n) sijne(n) brueder/
als ma(n) van buyte(n) es op hede(n) t(er) manisse(n) smeyers bij vo(n)nisse/
der he(re)n tscepen(en) va(n) loeve(n) v(er)weert gewijst va(n)der clage(n) va(n)/
l gul(den) rijd(er)s die de vors(creven) ja(n) sijn brued(er) op he(m) gedaen hadde p(rese)nt(ibus)/
o(mn)ib(us) scab(inis) in scampno existen(tes) eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus