SAL7347, Act: R°406.2 (670 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°406.2  
Act
Date: 1454-05-28

Transcription

2021-01-24 by Magda van Winkel
It(em) peter van gheele cleed(er)make(r) in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint/
dat hij gehuert heeft jege(n) ghijsbrecht hessels i huys gelege(n) in de/
cortstrate achter zijn huys gehete(n) dwout va(n) sint jans naestcome(n)de i/
t(er)mijn va(n) drie jare(n) lange v(er)volgen(de) elcx jaers darenbinne(n) om v guld(en)/
rijders te xxv st(uvers) stuc te ii t(er)mijne(n) tsjaers te betale(n) Te wete(n) half te/
kersmisse voir de(n) yerste(n) t(er)mijn en(de) half tsint jansmisse en(de) soe voirt van/
jae(re) te jae(re) en(de) va(n) t(er)mijne te t(er)mijne q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat/
de voirs(creven) pet(er) tvoirs(creven) huys va(n) zijnre hant niet v(er)huere(n) en sal moege(n)/
sond(er) consent vande(n) voirs(creven) ghijsbrechte It(em) oft de voirs(creven) p(er)soe(n) binne(n) de(n)/
voirs(creven) t(er)mijne va(n) malcande(re)n sceyde(n) woude(n) also zij doen moege(n) dat de/
ghene die also sceyde(n) wilt dat de(n) ande(re)n (½) jae(r) te vo(r)en segge(n) sal/
It(em) oft de voirs(creven) pet(er) e(n)nich gerief int voirs(creven) huys maken wilt dat mach/
hij doen op sijne(n) cost sond(er) tsijne(n) afscheyde(n) yet af te breken oft den/
voirs(creven) huyse e(n)nich hynder d(aer) aen oft anderssins te moege(n) doen/
lyntre m(er)sberge maii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus