SAL7347, Act: R°408.3 (678 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°408.3  
Act
Date: 1454-06-01

Transcription

2019-11-14 by Magda van Winkel
Item uut dien dat jan de keysere en(de) gheert ranspoet die bij machte/
van scepen(en) brieven van loven(e) steken in alle de goede henricx/
wilen van horenbeke sone wilen jans so v(er)re die gelegen zijn ond(er)/
de banc van steenhuffle opden dach van heden hadden doen/
dach doen wille(m)me van molders en(de) gielise van molders/
des vors(creven) gielis willems neve en(de) arnde beckeneel om/
dat sij he(m) ongebruyc deden aende selve goede also de selve/
p(er)sone dien dach gedaen was te kynnen gave(n) en(de) de vors(creven)/
jan de keyser en(de) gheert ranspoet selve niet comen en zijn/
Soe wijsden de vo(n)nissen der scepen(en) van loven(e) uut v(er)volghe/
des vors(creven) willems en(de) sijnd(er) medeplichte(re)n die dat also/
v(er)sochte also gewijst te wordden Wair de vors(creven) jan en(de)/
gheert voe(r) oogen niet en quame(n) ten op stane smeyers/
en(de) scepen(en) dat de selve p(er)sone hue(r) recht vort vorde(re)n/
souden ter plaetsen daer sij begonnen hadden en(de) d(aer) die goede/
gelege(n) wae(re)n p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto lynt(re) junii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus