SAL7347, Act: R°413.2 (684 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°413.2  
Act
Date: 1454-06-01

Transcription

2020-06-04 by Magda van Winkel
Item uut dien dat jannes de ruyssche als geleit totten goeden/
claus vand(er) ruysermolen op den dach van heden hadde doen inne/
scriven wille(m)me vanden assche die hem ongebruyc dede/
aende goede hier na genoempt Te weten(e) aen een huys en(de) hof/
met eenen wijngarde gelegen tov(er)heembeke tusschen den goeden/
des godshuys van grymbergen en(de) arnts cruypelant en(de) de strate aldair/
Item aen ii boend(er) beemps gelegen aende rat en(de) den goeden jans/
vanden bossche en(de) de strate daerme(n) gaet te laken weert tov(er)heembeke/
Item aen een eeusel geheten dbekenbroec gelegen neve(n) des godsh(uys)/
goet van grymbergen bij nederheembeke Item aen i(½) boender/
lants d(aer) aen gelegen tusschen den goede(n) claus van vucht ende/
de vors(creven) willem voe(r) oogen niet comen en es Soe wijsden de/
vo(n)nissen der he(re)n scepen(en) va(n) loven(e) ter manissen smeyers waer/
de vors(creven) willem vanden assche niet en quame ten opstane/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den vors(creven) jannesse vand(en)/
vors(creven) goeden houden soude in sijnen beleide also verre alst/
noch voe(r) scepen(en) come(n) is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto lynte(re)/
junii prima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus