SAL7347, Act: R°414.2-V°414.1 (687 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°414.2-V°414.1  
Act
Date: 1454-06-01

Transcription

2019-12-23 by Magda van Winkel
It(em) tvo(n)nis vand(en) gedinge dat voir meye(r) ende scepen(en) va(n) loven(e) geweest/
es tussche(n) pete(re)n vanden berge sone wijle(n) peters en(de) lodewijc va(n) schore/
sijne(n) swager in dande(r) deen zijde die voir dand(er) wettige kinde(re) des selfs/
wijlen peters geloeft hebbe(n) ende dat met eene(n) gedinge doer gaen sal/
welc wijle(n) peter geleydt was totte(n) goeden claes pieders in dande(r)/
zijns swagers en(de) sander va(n) oerbeke die geleydt [insgelijcx] es totte(n) goede(n) claes/
pieders in dande(r) alse van zeke(re) wettelike(n) gebreke die de voirs(creven) sander/
seyde aenden voirs(creven) clause te hebben na inhout sijnd(er) scepen(en) brieve en(de)/
dair voe(r) hij hem hadde doen leyden en(de) die hij aen de vors(creven) claus/
pieders goede meynde te verhalen niet tegenstaende des vors(creven)/
peters vanden berghe voe(r) beleide want hij voervluchtich/
wae(r) also beyde de vors(creven) p(ar)tien inden rechte kynden vanden/
welcken de kynde(re)n des voirs(creven) wilen peters hielde de (con)trarie/
en(de) meynden voiral datmen hen te voren volcomentlic lossen/
soude vanden pointen hier na v(er)claert die sij in eene cedulle/
overgaven dair inne wilen de vors(creven) hue(r) vad(er) voe(r) den vors(creven) clause te/
laste stont Te weten van iiii rijd(er)s erflijc te quijten den pe(n)ninc/
met xviii d(enieren) aen janne keyenoge gefineert en(de) ii(½) rijder
//
lijfpen(sien) gefineert aen meest(er) ja(n)ne calaber d(aer) van beyde(n) de voirs(creven) claes/
gelooft hadde de voirs(creven) peete(re)n tontheffen des zij hen gedroegen totte(n)/
brieve(n) dair af zijnde en(de) voert wae(r) de voirs(creven) claes gehoud(en) met scepen(en)/
brieve(n) va(n) loeven(e) aen [meest(er)] ja(n)ne va(n) ov(er)wynge va(n) iiii rijd(er)s lijfpen(sien) d(aer) af/
de voirs(creven) wijlen peter in sijne(n) leven(e) de(n) selve(n) meest(er) ja(n)ne gelooft/
hadde met zijne(n) voirs(creven) brieve(n) te behulpe(n) dat hij betaelt soude wesen/
d(aer) jan de pryke(re) die voirt tot des voirs(creven) pet(er)s goede(n) geleyt es bij ende/
aen was en(de) mits dien hadde de selve jan va(n) dien te by(n)nen zijnde/
oic gelooft met zijne(n) beleide voirt totte(n) sijne(n) te behulpen dwelc hij/
doen woude en(de) tot hue(re)r lastinge(n) alsoe zij hen van desen gedroegen/
totte(n) selve(n) ja(n)ne en(de) zijnd(er) eedt p(rese)nteren(de) eve(n)v(er)re hen de(n) last van/
desen afgedaen w(er)dde en(de) de voirs(creven) meest(er) jan gecuelt dat zij gherne/
den voirs(creven) sande(re)n tsijne woude laten volgen en(de) hen d(aer) aen gheen/
belet doen Wert gewijst te(n) uut(er)sten bijden he(re)n scepen(en) van loeven(e)/
t(er) manissen smeyers nae aensprake v(er)antwerden en(de) claernisse des/
voirs(creven) jans dat de voirs(creven) kinde(re) vanden berge gestaen sulle(n) met hue(re)r/
voirs(creven) p(rese)ntacien cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempto lyntre junii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus