SAL7347, Act: R°425.2 (710 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°425.2  
Act
Date: 1454-06-10

Transcription

2020-01-06 by Magda van Winkel
Item lauwereis vand(er) ca(m)men en(de) marie hagaerts sijn wijff zijn/
bij uutspraken vanden borg(er)meester inden name vand(er) stat/
en(de) bij hue(re)n consente v(er)enicht met malcande(re)n also hier nae/
volght Yerst dat zij van saken van worden oft wercken/
tusschen hen tot den daghe van heden gesciet te vreden zullen/
wesen sond(er) dair af e(n)nich opsprake deen den ande(re)n te doene/
en(de) dat sij als man en(de) wijf tsamen sijn en(de) bliven zullen/
en(de) vredelijc vortaen bliven leven Item dat de vors(creven) jan [laur(ijs)]/
behouden sal moghen in sijnre hoeden alle tghene des/
hij aen sijn wijf bracht heeft sonder dat te vercoopen ten/
zij bij hue(re)r consente desgelix sal de vors(creven) marie/
hebben en(de) regeren in hue(re)r hoeden tghene des van/
hue(re)n weghen comen is en(de) dair mede hue(r) generen ende/
gheven hue(re)n man eten en(de) drincken gelijc hue(r) selven/
sond(er) dat e(n)nich van hen tsijne sal mogen v(er)coopen ten wae(re)/
bij consente van hen beyden Item de vors(creven) marie sal/
betalen de xiii guld(en) en(de) een crone die de vors(creven) laur(ijs)/
sculdich is Te weten den meye(r) van cumptich iii gul(den)/
ii stuv(er)s arnde de rademake(re) viii guld(en) en(de) janne kokart/
i crone en(de) des sullen hue(r) volghen de iii coye die henric/
smets ond(er) heeft oft xx gul(den) also die v(er)cocht zijn Item/
eene(n) pels en(de) eenen capruyn die de vors(creven) cokart ond(er) heeft/
de ii wijnpotte viii ganse ii amen wijns ix houde(re) die laur(ijs)/
te hemweert getogen hadde Item dat dbeleit der vors(creven)/
marien comen zal onder de stat om d(aer) mede gewracht/
te wordden ter ordinancien vand(er) stat naden appointemente/
vors(creven) en(de) oft e(n)nich van hen hier tegen dat sal bij d(er) stat/
gecorrigeert wordde(n) want sij hen d(aer) inne ov(er)gegeve(n) hebben cor(am)/
kersmake(re) burg(imagistr)[o] junii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus