SAL7347, Act: R°433.4 (728 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°433.4  
Act
Date: 1454-06-15

Transcription

2020-01-29 by Magda van Winkel
It(em) henric van baecx woenen(de) te cortenake(n) in p(rese)ncia heeft gelooft/
merten va(n) schoe(re) zaghe(r) oft soe geboirde dat de(n) selve(n) m(er)te(n) van/
jonckh(e)r librechte van meldert yet aengewo(n)ne(n) worde mette(n) rechte het/
ware luttel oft vele va(n) po(n)tgelde uut ocsuyn va(n) dat de voirs(creven) merte(n)/
met eene(n) contulit totte(n) voirs(creven) bempde gehete(n) de(n) gruyte(r) met rechte/
come(n) is dat hij dat gheheelijc voir den selve(n) merten ghelden ende/
betalen sal Op alsoe dat de selve m(er)ten hem in de selve sake met/
rechte sal pijnen te v(er)antwerden altijt in zijnen besten en(de) dat hij/
totte(n) selven v(er)antwerden den voirs(creven) henr(icke) tot des selfs henr(ix) coste roepe(n)/
sal op dat hij bij sijne(n) weeke(n) v(er)antwerde(n) inder saken [niet] en sneve/
Voirt heeft gelooft de selve henric so wes de voirs(creven) m(er)ten tot noch/
vanden voirs(creven) goeden gehave(n) mach hebbe(n) dat hij d(aer) af voirtane/
de(n) selve(n) m(er)ten niet aenspreke(n) en sal en(de) va(n) dat de voirs(creven) m(er)te(n)/
zijn macht vande(n) brieve(n) over de goede voirs(creven) ov(er)gegeve(n) heeft d(aer)/
af sal de voirs(creven) henr(ick) altijt te rechte innestaen jege(n) de(n)/
selven m(er)ten en(de) eene(n) yegeliken ende oft de voirs(creven) henr(ick) des voirs(creven)/
m(er)tens behoefde inde(n) rechte dat de voirs(creven) merten altijt de(n) selve(n)/
henricke alle behulp doen sal inde(n) rechte sond(er) des voirs(creven) m(er)tens/
cost ende last mair als hij sijnd(er) alsoe behoefde inde(n) rechte soude/
hij hem zijne(n) cost moeten gheve(n) roel(ants) m(er)sb(er)ge junii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus