SAL7347, Act: R°435.5-V°435.1 (731 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°435.5-V°435.1  
Act
Date: 1454-06-17

Transcription

2020-01-29 by Magda van Winkel
Item henricus vand(er) hellen thomaes suetmans en(de) jan van herent woenen(de)/
te heverle in p(rese)ncia hebben gehuerdt en(de) bekint dat zij gehuert/
hebben tegen gorde pierarts eenen beempt des selfs gorts gelegen
//
te outheverle aende dijle Te houden en(de) te hebben vanden dage van hede(n)/
eenen termijn van sesse jae(re)n lanc deen na dande(r) sond(er) middel/
volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen om en(de) voer vijff r(ijnsche) guld(en) ts(in)[t]/
m(er)tens messe te betalen den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et)/
ass(ecutu)[m] vync m(er)sberge junii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus