SAL7347, Act: R°442.1 (738 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°442.1  
Act
Date: 1454-06-21

Transcription

2020-01-29 by Magda van Winkel
Tvo(n)nis vanden gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) geweest heeft/
tusschen maghtelden weduwe lod(ewijx) wijlen vand(en) hove in deen/
zijde ende goessen zomer in dande(r) alse vand(er) hue(r)inge vand(en)/
huyse geheeten den esel geleg(en) inde steenstrate dat de voirs(creven)/
goessen jegen den voir(creven) wijlen lodewijck alse geleydt totte(n) goede(n)/
gielijs wijlen van ype(re) gehuert heeft eene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n/
ende als nu drie jaer beseten elx jaers om xii will(el)m(us) scilde/
welck hue(r)inge de voirs(creven) goessen meynde betaelt te hebben/
bij div(er)sen manie(re)n van v(er)legge(n) dat hij gedaen hadde aen/
chijnse uuten voirs(creven) goeden gaende en(de) vander rep(a)ratie(n)/
des selfs p(rese)nte(re)nde dair af rekeni(n)ge te doene Wert gewijst/
ten uut(er)sten bij den he(re)n scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers/
dat de voirs(creven) machtelt v(er)staen soude tott(er) rekeni(n)gen en(de)/
dat hue(r) bij dier de voirs(creven) goessen doen soude betalinge/
op bewijssenisse va(n) betalinge p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) junii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus