SAL7347, Act: R°443.2 (740 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°443.2  
Act
Date: 1454-06-23

Transcription

2020-02-13 by Magda van Winkel
Item want sander van voschem gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) zeke(r) scepen(en) brieven van loven(e) spreken(de) xxxi ryns guld(en) lijftochte(n)/
ten live des voirs(creven) sanders en(de) jouffr(ouwe) marie de diest natuerlike dochter/
he(re)n thomaes wilen hee(r) te diest en(de) van zichen(en) vallen(de) deen helicht/
te kersmesse en(de) dande(r) helicht te sint jans messe te betalen(e) aen en(de)/
op de thiende diemen heet de cleyn thiende van thiene(n) alsoe me(n)/
die houden(de) is vanden abt van sinte denijs in vrancrijke Item aen/
en(de) op thof datmen heet te ghenen lare metten huysen hoven/
wynnen(de) lande beempden eeuselen e(de) allen sijne toebehoerten alsoet/
gelegen is inde prochie van meerhout tusschen de goede der/
kynde(re)n jans wilen laermans en(de) ghisbrechs wilen vand(en) lare/
en(de) de goede jans claes en(de) henr(ix) luytgarden Item aen en(de) op een/
stuc erfs ond(er) lant en(de) eeusel houden(de) v boende(re)n luttel myn/
oft meer gelegen dair bij tusschen de goede d(er) kynde(re)n henr(ix) wilen/
vand(er) calste(re)n en(de) de strate gaende van meerhout te vorst weert/
Item aen en(de) op eene(n) beempt houden(de) twee boender luttel myn/
oft meer gelegen dair bij aen deepens broec naest den goeden/
der kynde(re)n vand(er) donct strecken(de) totter hoover heyden ende/
de vors(creven) sander woute(re)n helschevier voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) gemechticht heeft om dexecucie van desen te vervoghen na/
dat hij yerst tvo(n)nisse na behoerlike manisse en(de) vo(n)nisse gehadt/
heeft So es de selve wouter met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
getogen opde vors(creven) goede dair op niet te panden en was also/
dat mits gebreke van dien de vors(creven) goede den vors(creven) woute(re)n/
tot name en(de) behoef des vors(creven) sanders voe(r) sijn achterstel met/
cost en(de) co(m)mer dair op geloopen in handen gesedt is cor(am) witte/
m(er)sberghe junii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus