SAL7347, Act: R°444.5-V°444.1 (743 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°444.5-V°444.1  
Act
Date: 1454-05-15

Transcription

2020-02-12 by Magda van Winkel
Van janne de bruyne/
Item also jan de bruyne metsere geswore(n) scuttere vand(er) stad te paessce(n)/
lestlede(n) tot den coni(n)cstavelscap vander gulden gecore(n) es geweest en(de)/
enige na dien uutgaven dat de selve jan oft zijn huysvrouwe bij zijnen/
weten oude clede(re) gecocht souden hebben boven dien dat zij wisten die/
gestolen te zijne en(de) dair toe dat sij e(n)nige(n) p(er)sone(n) ghelt soude(n) hebben/
geleent om dat zij hen gestolen goet te coepe souden bringen/
dair om dat e(n)nige des voirs(creven) jans geselscap pijnde(n) te scuwen So/
eist dat uut versueke des voirs(creven) jans die dair af hem onsculdich/
kijnde also hij seyde p(rese)nterende hem te rechte ende dat meer is
//
met zijnre huysvrouwe(n) eedt ende onscout te doene dat zij gheen/
gestolen goet wetens gecocht en hadden noch oec nyeman(t) ghelt/
geleent op ware dieme(n) hem te coepen bringen soude De raet hier/
af ondersueck gedaen heeft ende bevonden dat de voirs(creven) woerde/
spruyeten uut dien dat de meye(r) va(n) loeven(e) geseecht hadde dat een/
die hij voirmaels metter coerden hadde doen richte(n) des voirs(creven) jans wijf/
vanden voirs(creven) poente(n) bedrage(n) soude(n) hebben Ende alse de voirs(creven)/
meyere des v(er)maent de(n) voirs(creven) ja(n)ne niet en heeft willen aenspreke(n)/
noch bethide(n) mair bekint des voirs(creven) es uut de(n) mesdedige(n) come(n) zijnde/
heeft de stad aengehoirt de gebuere(n) des voirs(creven) jans bove(n) en(de) benede(n)/
in grote(n) getale die same(n)tlijc bij eedt hebbe(n) geseecht dat de selve/
jan en(de) zijn wijf alt(oes) gestaen hebben tot goede(n) name(n) en(de) famen en(de)/
noch doen en(de) dat zij noyt en hoerde(n) va(n) gheen vande(n) voirs(creven) poente(n)/
dan zijd(er) dat de voirs(creven) meye(r) des voirs(creven) es geseecht hadde En(de) tot/
dien hebbe(n) de voirs(creven) gehuysscen hueren voirs(creven) gep(rese)nteerden eedt gedaen/
also dat te(n) ut(er)sten de raet vand(er) stad de(n) voirs(creven) ja(n)ne en(de) zijn/
wijf houdt vande(n) voirs(creven) saken voir onsculdich verclerende hem/
te blive(n) ind(er) voirs(creven) officien Bevelende eene(n) yegelike(n) vanden/
schutters ende anderen dat zij hem als coni(n)cstavel obedieren en(de)/
gehoirsam zijn sond(er) hem in geselscap oft and(er)s midts des voirs(creven)/
es te scuwen in e(n)niger maniere(n) op de pene vand(er) stad gecorrig(eer)t/
te zijne die de (con)trarie dair af dade act(um) in pleno (con)silio xv maii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus