SAL7347, Act: R°446.2-V°446.1 (745 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°446.2-V°446.1  
Act
Date: 1454-05-18

Transcription

2020-02-12 by Magda van Winkel
Het zij comen te rechte jan thomaes in deen zijde en(de) meest(er) jan van hug(ar)den/
prieste(r) in dande(r) ald(aer) de voirs(creven) jan den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne aensprack seggen(de) dat/
hij van ja(n)ne wijle(n) va(n) hug(ar)den voer en(de) joese zijne(n) sone nae zeke(r) goede te meylhem/
geleg(en) in pechtinge(n) gehoude(n) hadde d(aer) af zijne(n) t(er)mijn noch vi jair oft d(aer) omtrint/
duerde en(de) dat bove(n) dien de voirs(creven) meest(er) jan t(er) tijt als hij den voirs(creven) ja(n)ne/
de voirs(creven) goede mette(n) beleide dat hij heeft op des voirs(creven) joes goede ontrecken/
woude en(de) als hij zijn naerd(er)scap [d(aer) af] voer scepen(en) va(n) meylhem boot dwelc hem/
de voirs(creven) jan bekinde hem de voirs(creven) pechtinge geconsenteert en(de) gewillecoert/
hadde alsoe hij boet te thoene(n) hopen(de) mits dien dat hem d(aer) om de selve/
pechtinge volge(n) soude Dair tege(n) de voirs(creven) meest(er) ja(n) dede seggen dat hij den/
voirs(creven) ja(n)ne zijn bijlegge(n) ontkinde hopen(de) dat hem de voirs(creven) goede bij crachte/
vande(n) beleide dat hij hadde en(de) dede lesen op joes goeden slaende en(de) oec bijd(er)
//
naerd(er)scap die hij geboden hadde en(de) [alsoe hij] p(rese)nteerde te bewijsen volge(n) souden/
alsoe dat scepen(en) van loeven(e) wijsden den voirs(creven) janne thomaes tsijne(n)/
bethoene ten dage d(aer) toe dienen(de) d en conste de voirs(creven) jan vander/
pechtingen niet gethoene(n) dan alleene dat de voirs(creven) meest(er) jan/
t(er) tijt als hij zijn naerd(er)scap voe(r) wet te meylhem boot vanden/
voirs(creven) goeden en(de) de voirs(creven) jan hem die bekinde seyde dese woerde/
tot ja(n)ne het es mogelijc dat ghij uwe pechtinge hebt De scepen(en)/
h(ier) op voert gemaent wijsden met vo(n)nisse dat meest(er) jan ongehoud(en)/
zijn soude vand(er) aenspraken die jan te hemweert gedaen/
hadde p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(o) lynt(re) m(er)sb(er)ge maii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus