SAL7347, Act: V°140.5-R°141.1 (249 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°140.5-R°141.1  
Act
Date: 1453-11-09

Transcription

2017-10-05 by Magda Van Winkel
It(em) es vorw(er)de wa(n)t jan de vos wilt segge(n) dese goede leen/
goede te wesen en(de) dat hij d(aer) leenhee(r) af es vande(n) welke(n)/
de voirs(creven) jouff(rouw) de (contra)rie houdt So hebbe(n) de voirs(creven) p(er)sone aen/
genome(n) op hue(re)n last alst de(n) selve(n) ja(n)ne gelieft d(aer) af te rechte/
te comp(ar)ere(n) op hue(re)n cost en(de) bevintme(n) die met rechte also
//
leengoede te wesen so sele(n) sijse d(aer) voer also blive(n) houde(n) en(de) inde/
betalinge vand(en) voirs(creven) ix m(ud)[de] core(n)s ongehoude(n) zijn mair en can/
jan des niet bij gebringe(n) so sele(n) de p(er)sone d(er) voirs(creven) jouff(rouw) die/
te(n) voirs(creven) dage moete(n) geheve(n) en(de) betale(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus