SAL7347, Act: V°231.6-R°232.1 (381 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°231.6-R°232.1  
Act
Date: 1454-01-14

Transcription

2019-04-26 by Magda Van Winkel
Tvonisse [vand(en) gedinge] dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) gewijst is/
tusschen margrieten van rillair in deen zijde en(de) janne berne(re)/
als geleit totten goeden have en(de) erve henricx van meldert/
sijns swagers in dande(r) Alse van eenen peerde dat den
//
vors(creven) henricke toebehoerde also de vors(creven) vruwe p(er)soen meynde en(de)/
dat sij hadde hier ind(er) stat doen co(m)me(re)n voe(r) schout die hae(r) de vors(creven)/
henric also sij seyde en(de) te hue(re)r eedt p(rese)nteerde te houden wettelijc/
sculdich was Op dwelc de selve jan die sijnen eedt p(rese)nteerde/
ofs hem noet wae(re) inden rechte te doene dat hem de selve/
sijn zwager groete so(m)men so van laste van bochtochten en(de) anders/
belanc wae(r) en(de) seyde dat hem dat [opdoen] gheen ontstade doen en soude/
maer hij meynde dat hem en(de) sijnen scepen(en) brieven tvoirs(creven) pert sculdich/
wae(re) te volghen en(de) te bliven en(de) dat hij van dien inde macht/
van sijnen beleide niet tegen staende tghene des zijn [wed(er)] p(ar)tie/
opgedaen hadde soude werden gehouden Wert gewijst met desen/
worden na aensprake en(de) verantweerden van beyde den p(ar)tien/
dat alsulken aensprake als de vors(creven) m(ar)gariete ten vors(creven)/
janne weert gedaen hadde dat die hem noch sijnen/
beleide gheen ontstade doen en soude p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is)/
abs(oloens) abs(oloens) januarii xiiii
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus