SAL7347, Act: V°236.3 (392 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°236.3  
Act
Date: 1454-01-22

Transcription

2020-10-07 by Magda Van Winkel
It(em) jan vanden da(m)me sinte peters man va(n) loven(e) heeft hem/
opden dach van heden gep(rese)nteert te rechte voe(r) meye(r) en(de)/
sinte pet(er)s ma(n)nen van loven(e) tegen pete(re)n van calcken/
dair tege(n) hij op hede(n) dach hadde en(de) die voe(r) oogen niet/
en quam p(rese)ntib(us) abs(oeloens) roel(ants) abs(oloens) witte hominib(us) s(anc)ti petri lov(aniensis)/
ja(nuarii) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus