SAL7347, Act: V°268.2 (439 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°268.2  
Act
Date: 1454-02-18

Transcription

2018-06-08 by Magda Van Winkel
It(em) mathijs vanden kerchove woenen(de) te ned(er)yssche en(de) jan appelma(n) woenen(de)/
te bruessel hebbe(n) geloeft ongesundt en(de) onv(er)scheiden sand(ere)n va(n) oerbeke/
tot behoef va(n) hem selve(n) en(de) tot behoef jouffr(ouwe) g(er)trud(en) va(n) hazoit weduwe/
laureys wilen va(n)der eyken alsoe verre de selve sand(er) oft jouffr(ouwe)/
g(er)trud(en) in e(n)nige(n) naecomen(de) tijden e(n)nige(n) last crege(n) oft niet gestaen en/
mochte(n) met sulker betalinge(n) als de voirs(creven) sand(er) alleen op den dach/
va(n) hede(n) gedaen heeft va(n) die(n) l gul(den) rijd(er)s die de voirs(creven) sand(er) en(de) jouffr(ouw)/
g(er)truyt geloeft hadde(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n) in des(er) came(re)n ja(n)ne vande(n)/
kerckhove(n) xxx xxix dage in januar(ii) a(nn)[o] (et) in li(br)[o] xxxvii van welke(n)/
janne de voirs(creven) mathijs en(de) ja(n) recht erfgename(n) sijn en(de) me(n) bevonde dat/
de voirs(creven) ja(n) vande(n) kerchove noch leefde en(de) hij met des(er) betalinge(n) sijne(n)/
vriende(n) gedaen niet te vrede(n) sijn en woude dat zij da(n) de/
vors(creven) l gul(den) rijd(er)s t(er) manisse(n) den vors(creven) sand(er) en(de) jouffr(ouwe) g(er)trud(en) soude(n)/
t(er) stont restitue(re)n ass(ecutu)[m] inde est fideiussor ip(s)or(um) joh(annes) vand(er) borch iunior/
f(ilius) joh(annis) (com)mor(ans) lo(van)[ii] b(ar)tholomeus kympe (et) b(ar)th(olomeus) will(elmus) kerrema(n)s (com)mor(ans)/
apud ned(er)yssche et duo p(ri)mi (et) cu(m) hoc p(ro)mis(er)[u(n)t] b(ar)tholome(us) (et) will(elmus)/
p(re)f(ati) joh(annes) indempne(m) releva(t)i insup(er) duo p(ri)mi cor(am) roel(ant) abs(oloens) fe(bruarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus