SAL7347, Act: V°3.4 (6 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°3.4  
Act
Date: 1453-06-26

Transcription

2021-02-12 by Magda van Winkel
It(em) ernoul kynar heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n) te hebbe(n) va(n) gerarde van/
crehain de so(m)me va(n) ii[c] en(de) xlviii guld(en) te x st(uvers) stuc in afslage vande(n) xiii[c] en(de) l guld(en)/
te x st(uvers) die gielijs vande(n) torre gheert van crehain met hue(re)n medeplichte(re)n de(n) voirs(creven)/
ernar bij seke(re)n uutsprake(n) gedaen voir scepen(en) va(n) loeven(en) ap(ri)lis xxvii lestlede(n) sculdich/
ware(n) alse voir xi lantsoene(n) ii wege(n) tsintjacops in galissie(n) alse voirde doot/
arts wile(n) va(n) jandrain gelooft hebbe(n) gelijc scepen(en) br(ieven) dat uutwise(n) alse vande(n)/
t(er)mijne(n) vallen(de) xxvii oct(obris) naestcomen(de) en(de) voirt xxv d(er) selv(er) guld(en) op tweeste/
payme(n)t dat valle(n) sal xxvii in april d(aer) na volgen(de) r(atum) sat(isfacere) p(ro)mittens/
war(andizar) witte lyntre junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-10-10 by Inge Moris