SAL7347, Akte: V°332.3 (531 van 748)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°332.3  
Act
Datum: 1454-03-30

Transcriptie

2018-12-19 door Magda van Winkel
Item vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en)/
geweest is tusschen quinten cockeroul als gheleit totten goeden/
henricx de man in deen zijde en(de) henricke boelart die geleit/
is totten goeden wouters van wersbeke in dande(r) Alse vand(er)/
helicht vanden goeden goerts wilen van loven(en) te belanden(en)/
gelegen de welke de vors(creven) quinten meynde dat gheerde/
wilen van loven(en) sone des vors(creven) wilen gorts vanden selven/
gorde in huweliker vorweerden was gegeve(n) also instrume(n)te/
die hij dair exibeerde uutwijsden meynen(de) dat hem uut/
machte van sijnen vors(creven) scepen(en) brieven want de vors(creven) henric/
de man getruwet hadde de wechtichge wettichghe/
docht(er) des vors(creven) wilen gheerts [volghen soude] vanden welken de vors(creven) henr(icx)/
boelart hyelt de (con)trarie en(de) meynde want de voirscr(even)/
wouter een die naeste leven(de) wae(re) des vors(creven) wilen/
gorts ontkynnen(de) de vors(creven) huwelike vorweerde dat hem/
de selve goede volgen souden wert gewijst met vo(n)nisse/
der scepen(en) van loven(en) na aensprake en(de) v(er)antweerden van/
beyden p(ar)tien dat den vors(creven) henricke boelarde en(de) sij zijne(n)/
beleide de helicht vand(en) vors(creven) goeden volghen soude/
en(de) hadde de vors(creven) quinten metter vors(creven) huweliker vorw(er)den/
yet te volghen dat hij dat dade met rechte ter/
plaetsen dair dat behoerde p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) excep(to)/
m(ichaelis) abs(oloens) witte m(ar)tii penult(ima)
Nagekeken door
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-04-01 door kristiaan magnus