SAL7347, Act: V°34.3-R°35.1 (68 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°34.3-R°35.1  
Act
Date: 1453-07-23

Transcription

2017-02-03 by Magda Van Winkel
Item arnt lobbe en(de) arnt vander hofstat natuerlic in p(rese)ncia hebben/
genomen en(de) bekint dat zij genomen hebben tegen vrancken de/
coste(re) van wegen des eerweerdigen he(re)n willems hee(r) van assche/
proefst van loven(en) de groete thyende metter cleynd(er) thyenden/
geheten de nuwethyende en(de) allen hue(re)n toebehoerten des voirs(creven)/
proefsts gelegen inde dorpen van wynxele en(de) van velthem/
in alle der manie(re)n die [dat] men [die] van outs gewoenlic is geweest/
uut te gheven Te houden en(de) te hebben van sint janssmesse/
bap(tis)[te(n)] lestleden eenen termijn van sesse jae(re)n lanc deen/
na dande(r) sond(er) middel vervolgen(de) elx jaer dae(re)nbynnen/
o(m)me en(de) voer de so(m)me van xcvi mudden rox l mudd(en) gerste(n)/
lxiii mudd(en) even(en) elx grains goet en(de) payabel alsulkx als/
vand(er) selv(er) thiend(en) comen sal der maten van loven(en) te/
kersmesse te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n den vors(creven) proefst/
en(de) vrancken aut alt(er)i alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uo)lib(et)/
ass(ecutu)[m] en(de) es vorweerde gevielt so dat god v(er)hueden moet/
dat de vors(creven) thiendeners ae e(n)nige scade aende vors(creven) thiende/
leden oft hadden van tempeesten hagelslage oft gemeynen orloge
//
datmen die scade den vors(creven) thiendeners corten en(de) en richten/
sal gelijc ande(re) he(re)n en(de) prelaten hue(re)n thiendeners boven/
en(de) beneden doen sullen en(de) alle dese vorweerd(en) abs(oloens) abs(oloens)/
julii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-01-10 by kristiaan magnus