SAL7347, Act: V°349.1 (562 of 747)
Search Act
previous | next
Act V°349.1  
Act
Date: 1454-04-13

Transcription

2019-02-20 by Magda van Winkel
Item vanden geschillen die vast een wile tijts voerleden gehangen/
hebben tusschen lonijse vanden moere als aenlegge(r) in deen/
zijde en(de) gielijs sanders natuerlic in dande(r) om eenen bosch/
geheten den langenbosch gelegen taerslair wilen jan peters/
toebehoe(re)nde nu den voirs(creven) lonijse also hij seeght die de voirs(creven)/
gielijs gehanteert soude hebben en(de) de proffijten dair aff/
getoghen hebben hen de selve p(ar)tien van dien en(de) des dair/
aencleeft gesubmitteert en(de) verbonde(re)n in segge(re)n en(de) vriendelike/
effene(re)n Te weten de voirs(creven) lonijs in he(re)n en(de) meest(er) wille(m)me/
bont doctor in beyden rechten deken der kercken van sinte/
peters te loven(en) en(de) gerardo van baussele secretar(is) der/
stat van loven(en) en(de) de voirs(creven) gielijs in hillegeerde van holsbeke/
oic secret(aris) en(de) henricke de verme(re) in sulker vueghen/
dat de vors(creven) lonijs sijn aensprake ov(er)gheven sal in gescrifte/
den seggers sijnd(er) wed(er)p(ar)tien tussche dit en(de) sondach naestcomen(de)/
dair op de vors(creven) gl gielijs sijn v(er)antweerden doen sal oic/
in gescrifte en(de) den seggers sijnd(er) wederp(ar)tien bynnen xiiii/
nachten dair nae en(de) dat overgehadt sullen de segge(re)n/
informacie van p(ar)tien zaken het zij van gethuygen te horen/
oft ander ov(er)nemen te henweert en(de) hue(r) uutsprake/
eendrechtelijc doen bynnen xiiii nachten d(aer) nae op dat/
sijs eens sijn en(de) oft sijs niet eens en worden zullen sij/
die saken met allen bescheide overgheven den raide vand(er)/
stat van loven(en) bynnen viii dagen dan dair nae geloven(de)/
wes bijden vors(creven) segge(re)n oft den raide vand(er) stat hier uutgesproke(n)/
sal weerden volcomentlijc te volve(re)n en(de) oft e(n)niger/
p(ar)tien e(n)nige van hue(re)n segge(re)n gebrake in die stat sulle(n)/
sij ande(r) gelike p(er)sone mogen nemen roel(ants) vynck/
ap(ri)lis xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus