SAL7347, Act: V°350.3 (566 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°350.3  
Act
Date: 1454-04-02

Transcription

2019-06-10 by Magda van Winkel
Vand(er) aensprake(n) die her mathijs tamineal prieste(r) gedaen heeft/
tot janne vand(er) poirte(r) d(er) stad poirte(r) alse vand(er) pechtinge(n) va(n)/
sekere(n) goede(n) gelege(n) te houtain toebehoiren(de) de(n) outare ende der/
capelrien dieme(n) heet lautel du g(ra)nd ymaige gelege(n) ind(er) kerke(n) va(n)/
sinte g(er)trude(n) te nyvele d(aer) af de voirs(creven) her mathijs vestich(eit) begh(er)de/
vande(n) toecomen(de) tide dat hij de voirs(creven) goede noch te houden(en) hadde/
en(de) betalinge(n) va(n) xviii vate corens nyvelsch(er) mate(n) die hij van/
outs sculdich was Waert gewijst bij de(n) he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en)/
ter manissen smeyers na aensprake en(de) v(er)antwerde(n) va(n) beyde de(n)/
p(ar)tien en(de) dat de voirs(creven) jan vand(er) porte(n) tot zijne(n) dage van/
thoene d(aer) hij toe gewijst was en(de) dien hij genome(n) hadde niet/
en quam dat de voirs(creven) her mathijs de(n) voirs(creven) ja(n)ne vand(er) porte(n)/
va(n) sijne(n) eyssche v(er)reyct soude hebben p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(in)is ap(ri)lis s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus