SAL7347, Act: V°361.1 (577 of 747)
Search Act
previous | next
Act V°361.1  
Act
Date: 1454-04-30

Transcription

2019-02-22 by Magda van Winkel
Item collart de rous woenen(de) tinccourt in deen zijde en(de) her claus/
van rous prieste(r) sijn natuerlike sone die totten haefliken goeden/
des selfs collarts sijns vaders geleit es in dande(re) sijn met/
malcande(re)n eenswordden en(de) ov(er)comen van al tghene des zij tege(n)/
malcande(re)n uutstaende mochtan hebben oft deen den ande(re)n eysschen(de)/
mochten sijn in e(n)niger manie(re)n totten dage toe van heden ind(er)/
maten hier na v(er)claert Te weten(e) dat de voirs(creven) clo collart/
den vors(creven) he(re)n clause sijnen sone betalen sal bynnen eene(n) jare/
naestcomen(de) als v(er)reicte schout vijftich guld(en) te x stuv(er)s tstuc/
en(de) oft [hij] die niet en gave so heeft geconsenteert de vors(creven) collart/
dat de voirs(creven) her claus sijn sone metten vors(creven) zijnen beleide/
die aen sijn haeflike goede v(er)halen zal moogen en(de) de vors(creven)/
h(er) claus heeft geloeft dat hij betaelt sijnde vanden voirs(creven) l guld(en)/
de voirs(creven) brieve den vors(creven) zijnen vad(er) overgheven zal met sulken/
condicien hier toe gedaen oft de vors(creven) collart eer djaer o(m)me/
wae(r) en(de) v(er)streken aflivich wordde dat dan de vors(creven) l guld(en)/
gevallen zullen sijn en(de) sal de vors(creven) claus dan trecht mogen/
nemen ind(er) manie(re)n of djaer ov(er)leden wae(r) cor(am) roel(ants) vync/
ap(ri)lis xxvii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus