SAL7347, Act: V°364.1 (585 of 747)
Search Act
previous | next
Act V°364.1  
Act
Date: 1454-04-29

Transcription

2019-03-06 by Magda van Winkel
Item henric de wolf woenen(de) te zichen(en) in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt gehadt en(de) ontfangen te hebben van thoenken de/
voeght met sijnen medeplichte(re)n als voe(r) sijn smerte en(de) quetsue(r)/
oft myncke die hij den vors(creven) henricke metten selven sijnen/
medeplichte(re)n gedaen heeft de so(m)me van hondert ryns gul(den)/
oft de weerde dair af bekynnen(de) hem dair af als vand(er)/
voirs(creven) quetsue(re)n en(de) myncken volcomentlic mits der voirs(creven)/
so(m)men ghenoech gedaen te wezen Geloven(en) vortmeer den/
vors(creven) thoenken sijn medeplichte(re)n noch nieman(de) and(er)s van/
desen ny(m)mermeer aentespreken in gheenen rechte roel(ants)/
m(er)sberghe ap(ri)lis xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus