SAL7347, Act: V°365.3-R°366.1 (594 of 747)
Search Act
previous | next
Act V°365.3-R°366.1  
Act
Date: 1454-05-02

Transcription

2019-03-06 by Magda van Winkel
Item also als henric mercx aensprac henricke den verme(re) seggen(de)/
dat tande(re)n tijden als her wouter van hugarden proefst van gempe/
hem en(de) henricke cloet quitancie gaff voer scepen(en) van loven(en) van/
des de voirs(creven) cloet inden voirs(creven) proefst van wegen jans wilen van/
hoye gehouden mocht wesen de selve cloet noch henric mercx/
dien dat behoefde te besorghen negheensins met sulcker quintancie(n)/
als de selve proefst bij hem selven gegeven niet te vreden en wae(re)n/
want hij p(ri)ncipaelijc eenen ov(er)sten hadde den Te weten(e) den abt/
van percke die consent dair toe behoefde te gheven de selve/
verme(re) hem geloefdt hadde soe v(er)re men bevonde dat sijn quitancie/
niet genoech en wae(r) dat hij hem behoerlike quitancie soude doen/
hebben dair af hij hem den eedt deylde en(de) de vors(creven) henric de/
verme(re) kynnen(de) tvoirs(creven) toeseggen meynde bij div(er)sen reden(en) dat de/
voirs(creven) quitancie bijden proefst gegeven genoech wae(r) sond(er) dat yemant/
dair toe behoefde e(n)nich consent te draghen Soe wert hier op/
ten uutersten bijden he(re)n scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers/
gewijst voer een vo(n)nisse dat de vors(creven) henric de verme(re) gehoude(n)
//
soude sijn den voirs(creven) henricke mercx te doen hebben quitancie daer/
niet hij naden rechte verwaert mochte wesen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus