SAL7347, Act: V°366.2 (596 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°366.2  
Act
Date: 1454-05-04

Transcription

2019-03-06 by Magda van Winkel
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
geweest es tusschen katlijnen dibbouts die te desen tot eenen/
borge stelde henricke van bierbeke in deen zijde en(de) romboute/
van arschot die geleit es totten goeden katlijnen hers dochter/
henricx wilens hers in dande(r) aldaer de vors(creven) katlijne boet te/
thoenen metten scepen(en) die over dbeleit hadden geweest/
en(de) dat overbracht dat de selve katlijne ten tijde als tselve/
beleit was gedaen niet sculdich [mechtich] en was der goede daert/
op geschiede ende seyde vort bij ar alrehande reden(en) dat/
dair o(m)me en(de) om sekere handelinghe die hier af voermaels/
bijder stat geweest was en(de) oic mits dat de vors(creven) katlijne/
hue(re)r synnen qualic te vele scouden mechtich was tselve/
beleit van gheend(er) weerden zijn en soude Vanden welcken/
de vors(creven) geleide hielt de (con)trarie hoopen(de) dat hem noch/
sijnen scepen(en) brieven al dat nad(er) stat recht gheen ontstade/
sculdich en was te doene wert gewijst bijden he(re)n scepen(en)/
van loven(en) ter manissen smeyers datmen den vors(creven) romboute/
houden soude in sijnen beleide en(de) hadde de vors(creven) katlijne/
in desen van e(n)niger termijnacie(n) yet te volghen dat zij/
dat daden voe(r) den raide vand(er) stat p(rese)ntib(us) jasp(ar) abs(oloens) witte/
vync m(er)sberghe maii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus