SAL7347, Act: V°375.3 (615 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°375.3  
Act
Date: 1454-05-11

Transcription

2019-06-13 by Magda van Winkel
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest is/
tusschen arnde noytens die naden rechte der stat van loven(en) geleit/
is totten goeden have en(de) erve jacops vrancx in deen zijde en(de) clause/
lodewijcx in dande(r) Alse van div(er)sen haefliken goeden die den voirs(creven)/
jacoppen bij testamente van m(ar)grieten wilen goloys gelaten ende/
ghemaect wae(re)n en(de) die de voirs(creven) claus hem voerhielt also hij seyde/
voer seke(re) montcost die hij meynde dat hem de voirs(creven) m(ar)griete sculdich/
was bleve(n) Dwelc de vors(creven) claus genoech kynde maer en meynde/
niet dat hij uuterlijc vander selver haven scheiden soude hij en/
soude v(er)nueght wordden van sijnen vors(creven) montcoste Vanden welke(n)/
de vors(creven) arnt hielt de (con)trarie en(de) meynde dat hij in sijne(n)/
scepen(en) brieve(n) nad(er) stat recht gehouden soude wordden Wert/
ghewijst met desen worden na aensp(ra)ke en(de) v(er)antweerden van/
beyde den p(ar)tien datmen den vors(creven) geleidden vanden voirs(creven) goede(n)/
houden soude in sijnen beleide also v(er)re alst noch voe(r) scepen(en)/
comen wae(r) en(de) hadde de voirs(creven) claus van montcoste yet te/
volghen dat hij dat dade met rechte p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) dempto/
witte maii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-08 by kristiaan magnus