SAL7347, Act: V°376.4-R°377.1 (617 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°376.4-R°377.1  
Act
Date: 1454-05-13

Transcription

2019-12-29 by Magda van Winkel
Item henricus moens woenen(de) te haeght in p(rese)ncia heeft gehuert ende/
bekint dat hij gehuerdt heeft tegen he(re)n pete(re)n beye(r) ende ja(n)ne/
amelen prieste(re)n inden name vander distribucien (et)c(etera) vijf dachmale/
beemps gelijc die gelegen zijn te haeght tusschen den goeden jonch(e)r/
henr(ix) wilen van rotselair in beyden zijden Te houden(e) en(de) te wynnen(e)/
van halfmerte lestleden een termijn van sesse jae(re)n lanc due(re)nde/
elx jaers dae(re)nbynnen o(m)me vijf r(ijnsche) guld(en) te xix stuv(er)s tstuc te/
lichtmesse te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] Item is/
vorweerde dat de vors(creven) wynne jaerlix sal planten also veele pooten/
dat hij ter sesse houde wassende alle jare ende ofter e(n)nige oude v(er)droegh(de)/
willigen wae(re)n die sal hij uutrooden en(de) voer elcke van dien twee leven(de)/
poten vanden selven arnde houden wassende It(em) en sal de vors(creven) henric/
bynnen sijnen termijne de trunckeycken die hij nu getrunct heeft/
niet meer mooghen truncken en(de) hij en sal bynnen te twee leste/
jae(re)n de vors(creven) beempde niet moghen besayen sond(er) (con)sent der he(re)n/
voirs(creven) Item es vorweerde dat de vors(creven) henric de vors(creven) goede
//
houde(n) sal van thuynen luyken vegen en(de) ruyme(n) wel en(de) loflijc op sijne(n)/
cost en(de) de gh(er)den oft hagen die dair over tvermaken scieten zullen/
sal hij te hemwert moegen trecken uutgescheiden de twee leste/
jae(re)n en sal hij niet meer hebben dan hij op de voirs(creven) goede behoeft/
cor(am) m(ichaele) abs(oloens) witte maii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-08 by kristiaan magnus