SAL7347, Act: V°377.1 (619 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°377.1  
Act
Date: 1454-05-14

Transcription

2019-06-21 by Magda van Winkel
It(em) rombout va(n) mansdale gehete(n) keld(er)man heeft geco(n)senteert en(de)/
ov(er)gegeve(n) waert also dat henr(ick) boelart tsint jans oft bynne(n) xiiii/
nachte(n) d(aer)na niet v(er)nuecht en worde va(n) he(m) oft va(n) matheeuse/
sijne(n) brueder van alsulker huyshue(re)n alse de voirs(creven) matheeus alsdan/
v(er)sete(n) sal hebben die gedrage(n) sal omtr(ent) x rijd(er)s ix st(uvers) t(er) goed(er)/
reke(n)inge(n) dat de voirs(creven) henr(ic) dat gebreck sal moege(n) v(er)hale(n)/
op de pande des voirs(creven) rombouts gelijc hij doen soude moege(n)/
binne(n) de(n) huyse dat de voirs(creven) matheeus jege(n) de(n) selve(n) henricke/
gehuert heeft cor(am) willem(air) burgim(a)g(ist)ro maii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-08 by kristiaan magnus