SAL7347, Act: V°381.4 (628 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°381.4  
Act
Date: 1454-05-16

Transcription

2019-12-29 by Magda van Winkel
Item vander aenspraken die jan van nederhem gedaen heeft tot/
wygge(r) wygg(er)s alse vanden goeden gebleven nade doet hennekens/
vand(er) heyden sone wilen jans die hij hadde van agneesen van ysere(n)/
des vors(creven) wyggers wijve die de vors(creven) jan meynde dat hem/
de voirs(creven) wygger sculdich wae(r) ov(er) televe(re)n en(de) dair af genoech/
te doene na inhoudt der scepen(en) brieve van loven(en) die hij/
dair af dede lesen die hem ond(er) den ande(re)n refereerden totten/
testamente des vors(creven) jans vand(er)heyden vaders inde welcke/
de vors(creven) wygger meynde datmen vinden soude dat de/
vors(creven) jan van ned(er)hem gheensints versien en was Wert/
gewijst met desen worden na aensprake en(de) v(er)antweerden/
van beyde den p(ar)tien dat alsulken aensprake als jan van/
ned(er)hem gedaen hadde ten voirs(creven) wygger wert dat die den/
selven wygger gheen ontstade doen en soude p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis/
dempt(is) m(ichaele) abs(oloens) abs(oloens) maii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-08 by kristiaan magnus