SAL7347, Act: V°383.1 (633 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°383.1  
Act
Date: 1454-05-17

Transcription

2019-06-21 by Magda van Winkel
Item henric lyebrechts woenen(de) tairscot in p(rese)ncia heeft gehuert en(de)/
bekint dat hij gehuert heeft jegen janne joyaert dieme(n) heet/
kuysken een stuc beemts gelijt dat geleg(en) es inde p(ro)chie van/
arscot ter plaetsen gehete(n) stoffen(en) tusschen den beghijne(n) hove/
tairscot en(de) h(er) henrickx vanden mernartshove(n) prieste(r) Te houd(en)/
ende te hebben van kersmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van iiii jae(re)n lanck/
deen nae dand(er) sonder middel volgende elx jairs om vii hollan(sche)/
guld(en) en(de) een vierendeel van eene(n) hollan(sche) guld(en) en(de) iii custbair/
hantkese te kersmisse te betalen(en) quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorwerde/
dat de voirs(creven) henric den he(re)n tsijs uute(n) voirs(creven) beemde betalen/
sal sonder afslach vand(er) voirs(creven) so(m)men alsoe dat den voirs(creven) ja(n)ne/
dair af gheen scade en come It(em) sal de voirs(creven) dhenric den/
voirs(creven) beemt jairlijcx bevreden wel ende loflijc en(de) alsoe tsijne(n)/
afscheiden dien laten sonder afbreken It(em) sal de voirs(creven) henr(ic)/
alle de v(er)droeghde willigen mogen afhouwe(n) en(de) voir elcken/
een levende poete vand(en) selve(n) aerde setten It(em) en sal de voirs(creven)/
henric gheene willegen mogen truncken sij en sullen iiii jair/
out zijn o(m)me den voirs(creven) vrede mogen te houden en(de) alle dese/
vorwerden (et)c(etera) cor(am) jasp(ar) ab(soloens) vynck maii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus