SAL7347, Act: V°390.3 (645 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°390.3  
Act
Date: 1454-05-21

Transcription

2019-10-24 by Magda van Winkel
It(em) wille(m) van dyeve(n) [de jonge] sone willems van dyeve(n) in deen zijde en(de) everart/
van grymde zijn swager als mo(m)boir m(ar)gr(iet) va(n) dyeve(n) zijns wijfs/
sust(er) des voirs(creven) willems des jongen in dande(r) zijn met malcande(re)n/
eens w(er)den d(er) (con)dicie(n) hier nae bescreve(n) als vand(er) goeden hen gebleve(n)/
nae doode machtelde(n) wijlen hue(re)r moeder en(de) die hen toecome(n)/
selen en(de) nae den lantrechte sculd(ich) zijn toe te come(n) nae doode des/
voirs(creven) willems huers vaders Te weten dat zij alle de selve goede/
het zij leene eyghen oft erfgoede met gaders d(er) have(n) en(de) vliegende(n)/
erve en(de) d(aer) op nae doode des voirs(creven) willems des vad(er)s v(er)thijden/
te gelijke deylen selen niet yegenstaen(de) dat deen voer de ande(re)n/
nae lantrecht d(aer) inne vordel soude moegen eysschen oft hebben/
Geloeven(de) tot dien de voirs(creven) willem de jonge dat hij in (con)trarien/
van desen sijn gedeelte vand(en) selve(n) goede(n) nu(m)mermeer ov(er)geve(n) noch/
belasten en sal aen de wettige kinde(re) des voirs(creven) wille(m)s zijns vaders/
vand(en) naebedde noch nyeman(de) and(er)s van welke(n) poente(n) de voirs(creven) gezwag(er)e/
gelooft hebbe(n) malcande(re)n genoech te doen(e) en(de) recht warant te sijne/
lynt(re) m(er)sberge maii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus