SAL7347, Act: V°392.3 (648 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°392.3  
Act
Date: 1454-05-21

Transcription

2019-10-24 by Magda van Winkel
It(em) acht(er) volgen(de) den vo(n)nisse der hee(re)n tscepen(en) van loeven(e) den vierde(n) dach van/
april lestleden gewese(n) tussche(n) jacope van eyck pasteybecke(r) in deen zijde/
en(de) janne de smet va(n) mechlen [gegoedt met scepen(en) brieve(n) va(n) loeven inde goede jacops va(n) orshagen] in dande(r) heeft de voirs(creven) jan de smet op hede(n)/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeve(n) als te(n) dage va(n) rechte d(aer) toe dienen(de) sijnen/
eedt gedaen aende(n) heylige(n) dat hem de voirs(creven) jacop va(n) orshage(n) sijn swag(er)/
bove(n) de goede die hij va(n) sijne(n) wege(n) in hande(n) hadde noch tacht(er) ende/
sculdich wae(r) gem(er)ct de(n) co(m)m(er) uute(n) goede(n) gaende sculdich de so(m)me van/
eenendedertich l(i)b(ra) gr(oot) brabants en(de) meer Uute(n) welke(n) te(n) uut(er)ste(n) de he(re)n/
tscepen(en) va(n) loeve(n) te(n) v(er)sueke des voirs(creven) jans de smet voirt gemaent/
om recht gewijst hebbe(n) met volle(n) gevolge dat de voirs(creven) jan smet/
sijns eedts volcome(n) is en(de) dat hem en(de) sijne(n) scepen(en) brieve(n) de/
goede d(aer) questie om is volge(n) soude(n) p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto/
roelants maii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus