SAL7347, Act: V°403.1 (665 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°403.1  
Act
Date: 1454-05-27

Transcription

2019-11-01 by Magda van Winkel
Naevolgen(de) den voirs(creven) (com)p(ro)misse zijn de voirs(creven) segge(re)n come(n) voir scepen(en)/
van loeven(e) hier nae genoempt en(de) hebbe(n) huer uutsp(ra)ke gedaen ind(er)/
manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Inde(n) yerste(n) dat jan cleynvrancx de(n) voirs(creven)/
gebruede(re)n wed(er)kee(re)n en(de) betaele(n) sal viii rijd(er)s Te wete(n) de ii dair/
af tons(er) liev(er) vrouwe(n) dage nativitas drie d(aer)af te derthienmisse/
en(de) drie te paesschen altijt v(er)volgen(de) q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) jan soe/
vele doen dat de voirs(creven) gebruede(re) oft yema(n)t in hue(re)n name de(n) voirs(creven)/
lijftoch[t]br(ief) ov(er)hebbe(n) selen om d(aer) mede aen alle de voege(n) en(de) p(ri)ncipale/
uutgesceyde(n) den selve(n) ja(n)ne te v(er)eycken de helicht vand(en) selve(n) brieve/
en(de) sal oic de voirs(creven) jan hen ov(er)geve(n) te hue(re)r manissen alsulke(n) beleitbr(ief)/
als hij heeft opde goede wijlen huers vad(er) oft hen d(aer) uut guedinge/
en(de) vestich(eit) doen voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) alsoe dat behoeve(n) sal/
moegen op hue(re)n cost Ite(m) selen de voirs(creven) gebruede(re) gehoud(en) zijn de(n) voirs(creven)/
ja(n)ne op zijne(n) cost behulp te doene dat hij gecrige zijn ploechrecht/
vande(n) selve(n) goeden die hij voermaels gewo(n)nen heeft en(de) geworve(n)/
witte lyntre maii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus