SAL7347, Act: V°404.4 (666 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°404.4  
Act
Date: 1454-05-28

Transcription

2019-11-22 by Magda van Winkel
Item tvo(n)nisse tusschen janne de vijn als drossete te putte in deen zijde/
en(de) henric vlemync s(in)t pet(er)s ma(n) in dande(r) met gad(er)s wille(m)me zijne(n)/
brued(er) alse van xv peters dair inne de vors(creven) henric en(de) sijn bruede(r)/
bij vo(n)nisse te putte ghewijst wae(re)n te betalen aen arnde vlemync/
hue(re)n brued(er) met gaders den coste in dier saken gevallen Es/
gewijst met desen worden want de vors(creven) gebruede(re) gep(rese)nteert/
hebben de vors(creven) schout metten coste van rechte inder sake(n)/
geloopen te putte seder den tijt dat sij met vo(n)nisse van/
sinte petersma(n)ne(n) te putte geremitteert sijn geweest te betale(n)/
dat sij dair mede gestaen sullen en(de) oft de voirs(creven) drossete oft/
yemant and(er)s hen van ande(re)n costen oft saken aentespreken hebben/
dat zij dat doen mogen ter plaetsen dair de vors(creven) sinte pet(er)s/
man te rechte behoert p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto jasp(ar) abs(oloens) maii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus