SAL7347, Act: V°405.3 (669 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°405.3  
Act
Date: 1454-05-27

Transcription

2019-11-01 by Magda van Winkel
Item den voirs(creven) brief es den vors(creven) jacopen bekint tot dier meyni(n)ge(n) so wa(n)neer/
hij gepraempt wert vand(er) voirs(creven) lijfpensien bynnen drie jae(re)n naestcomen(de)/
dat hij hem dan dair mede behulpen zal mogen om scadeloes onthave(n)/
te worden en(de) oft de drie jae(re)n ov(er)streken en(de) hij niet onthave(n) en wae(r)/
salmen hem den brief van ii[c] rijd(er)s ov(er)gheve(n) o(m)me daer mede/
te wercken naden rechte en(de) soe hem dat gelieven zal oft dienen/
moogen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus