SAL7347, Act: V°405.4-R°406.1 (670 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°405.4-R°406.1  
Act
Date: 1454-05-28

Transcription

2019-11-07 by Magda van Winkel
Item gertruyt weduwe jans wilen mynchar in deen zijde en(de) katlijne/
sleeuws vander vue(re)n in dande(r) zijn met malcande(re)n overcome(n) alse/
vand(en) ghescille dat tusschen hen was om twee guld(en) peters erfchijs die/
de voirs(creven) gertruyt met scepen(en) brieve(n) van loven(e) heeft aen seke(r) goede/
der vors(creven) katlijnen te genepien gelegen na inhout der brieve die/
dair af zijn vanden welcken de vors(creven) katlijne meynde niet/
tegenstaende den inhouden vanden brieven ten uutersten al wart/
dat sij en(de) hue(r) goede dair inne gehouden wae(re)n maer naempsche/
peters te gheven Seggen(de) dat zij dair met tot hertoe betaelt/
hadde en(de) de vors(creven) gertruyt hielt de (con)trarie en(de) meynde weyncelaus/
peters oft de valuacie van dien nade ordinancie vanden lande te/
hebben inder vuegen hier na verclaert Te weten(e) dat de voirs(creven)/
katlijne der vors(creven) gertruden betalen zal alse van kersmesse ende/
sint jansmesse beyde lestleden eenen weyncelaus peter oft de/
weerde en(de) eenen naempschen peter oft de weerde dair af/
en(de) also veele vortaen sonder meer jaerlix ten vors(creven) ii t(er)mijnen/
telcken termijne de helicht dair af alsoe lange als de vors(creven)/
gertruyt leven sal en(de) dair met hue(re)n leefdach beyde/
vanden achterstelle en(de) principalen gestaen en nade doot der/
vors(creven) g(er)truden sullen hue(r) erfgenamen desen niet tegenstaende/
van deser questien [bliven] op hue(r) beloep van rechte Ter ande(r) zijden oic/
hoe wale de voirs(creven) pointinghe aldus der vors(creven) g(er)truden leefdaghe/
lanck gedue(re)nde gemaect is want de vors(creven) katlijne der vors(creven)
//
gertruden als voe(r) geruert wert de proprieteit vanden vors(creven) chijse/
ontkint dat zij en(de) hue(r) nacomelingen nade doot der vors(creven) g(er)truden/
des tegen hue(r) erfgenamen desen oic niet tegenstaende blijft op hue(r)/
beloep vand(en) rechte cor(am) vync lynte(re) maii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus