SAL7347, Act: V°412.3 (682 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°412.3  
Act
Date: 1454-06-01

Transcription

2020-06-04 by Magda van Winkel
Item al eest dat dese geloefte steet te kersmesse te betalen soe en sal/
nochtan die vors(creven) henric die pe(n)ningen niet dorven gheve(n) ten/
zij dat hij yerst ontslagen sal zijn aen ofte gentes van alsulken/
borchtocht als hij aenden selven osten voer reyne(re) del motte/
gedaen heeft cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus