SAL7347, Act: V°424.2-R°425.1 (709 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°424.2-R°425.1  
Act
Date: 1454-06-08

Transcription

2020-01-06 by Magda van Winkel
Item joes stercx [van weerde] en(de) henric gheylarts woenen(de) ts(int) aechten rode/
in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekint dat sij genome(n) hebben/
teghen he(re)n gielise roode en(de) meester janne dela costochiree/
ca(n)noncken sinte peters te loven(e) uut name en(de) van wege(n)/
der cap(it)len vand(er) vors(creven) kercken de thiende der selv(er) cap(it)len/
metten beempden der selver dair toe behoe(re)nde en(de) allen/
ande(re)n hue(re)n toebehoerten gelegen ts(int) aeghten rode vors(creven) ghelijc/
vande(r) thiendene(re)n die selve thiende hier voermaels gehadt/
hebben Te houden en(de) te hebben van sint jansmesse baptiste/
naestcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanc due(re)nde deen/
na dande(r) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen/
inne en(de) voe(r) de so(m)me van xxix mudden rox en(de) xxx/
mudde even(en) al goet en(de) paybel der maten van loven(e) met/
wanne en(de) vede(re)n wael bereit alsulcx als jaerlix vand(er)/
selver thienden come(n) sal tsinte andries messen apostels/
te betalen den vors(creven) he(re)n gielijse roode meest(er) janne en(de)/
vrancke moens oft der cap(it)len rentmeest(er) des volcome(n)/
macht hebben(de) en(de) te loven(e) te leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item is vorweerde oft geboerde dat god v(er)huede(n)/
moet dat de vors(creven) thiendeners aende vors(creven) thiende e(n)nige/
scade leden van gemeynen orloghe oft tempeesten dat dan/
hen de vors(creven) cap(it)le(n) dair af restitutie doen sal ter taxacie(n)/
van goeden manne(n) hen des verstaende en(de) gelijc ande(re)/
hue(r) en(de) p(re)laten hue(re)n thiendeners boven en(de) beneden doen sulle(n)
//
Hieraf sijn borgen der vors(creven) thiendeners jan den vanden berghe/
diemen [de] segere en(de) lodewijc van colle woenen(de) te loven(e) et/
duo p(ri)mi Item hebben vort geloeft de vors(creven) thiendeners onge/
sund(er)t oft geboerde dat e(n)nich van hen oft hue(re)n vors(creven) borgen/
aflivich wordde bynnen [desen] middelen tijde in die stat alsoe/
goede(n) te setten voe(r) scepen(en) van loven(e) roel(ants) en alle dese/
vorw(er)den roel(ants) lynte(re) junii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus