SAL7347, Act: V°429.5-R°430.1 (719 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°429.5-R°430.1  
Act
Date: 1454-06-08

Transcription

2020-01-17 by Magda van Winkel
Item de vors(creven) willen van criefcour heeft gekint en(de) gelijdt dat hem ind(er)/
so(m)men vand(en) vors(creven) coepmanscap sculdich zijn de vors(creven) he(re)n te cortten de/
p(ar)tien hier na v(er)claert yerst de eenen(de)vijftich rijd(er)s en(de) vijf stuv(er)s die/
warnier van pospo van wege(n) d(er) vors(creven) he(re)n den vors(creven) diericke van/
ruwecheal v(er)antweert heeft die den selve(n) diericke niet gegeve(n)/
en sullen wordden voe(r) hij volcomentlic te nyeute gedae(n) heeft of/
ov(er)gegeve(n) de brieve oft behoefte die hij opden vors(creven) wille(m)me cas/
heeft spreken(de) It(em) d(aer) nae de vijf crone(n) en(de) vier rijd(er)s die de/
vors(creven) willem als nu so bij hadd handen va(n) hen soe bij handen vand(en)/
vors(creven) diericke gehave(n) heeft It(em) de vertich gul(den) rijd(er)s die/
gesedt sijn ind(en) name van woute(re)n va(n) v(er)trike dair af de/
selve wout(er) die thiene getogen heeft en(de) blive(n) dand(er) dertich/
ind(er) stat wissel ind(er) maten als hier ond(er) v(er)claert wordt/
It(em) dat dair na cortten die vijfhondert xxxv rijd(er)s vii(½) stuv(ers)/
die otte van hoechstraten uut ocsuyne va(n) desen goeden sculdich
//
es te hebben mits vestich(eit) en(de) [waerscape] die hij ter ande(r) zijden sculdich/
sal sijn te doene vand(en) rente(n) die hij opde goede hadde die met/
desen pe(n)ningen afgeleeght zullen wordden Item dat na dese(n)/
ghegeven wordde(n) woute(re)n van vlaende(re)n xxxvi pet(er)s xlvii/
pl(a)c(ken) die hem de vors(creven) willem sculdich was cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus