SAL7347, Act: V°441.3 (737 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°441.3  
Act
Date: 1454-06-23

Transcription

2020-01-29 by Magda van Winkel
Item vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) geweest/
heeft tusschen janne vand(er) porten en(de) janne scoesute(re) in deen/
zijde en(de) vrancke vand(er) leeps die naden rechte der stat van/
loven(e) geleit is totten goeden gheerts vander leeps geheten/
van colve in dande(r) alse van eenen stucke erfs geheten de/
priesterdelle gelegen inde prochie van eversberghe tusschen/
de goede jans va(n) bruessele en(de) de kinde(r) vand(en) male in dande(r)/
welcke goede onlanx bij den voirs(creven) p(ar)tien bedinct wae(re)n alsoe dat/
ten uut(er)sten xxvi dage in merte lest leden met vo(n)nisse der/
scepen(en) va(n) loven(e) gewijst wert datme(n) den voirs(creven) vrancken vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude in sijne(n) beleyde alsoe v(er)re [alse] noch voir/
scepen(en) was wert nu weder o(m)me alse de voirs(creven) jan vander poerte(n)/
ende jan scoesutte(re) va(n) nuws de voirs(creven) goede aenspraken gewijst/
vo(n)nisleck nae aensprake verantwerden thoenisse va(n) beyden p(ar)tien/
dat he(re)n scepen(en) va(n) loven(e) bleve(n) bij alsulke(n) vo(n)nis als zij voer/
h(er) af gewijst hadde(n) p(rese)nt(ibus) om(n)ibus scab(inis) dempt(is) witte m(er)sberge junii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus