SAL7347, Act: V°443.3 (742 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°443.3  
Act
Date: 1454-06-23

Transcription

2020-02-08 by Magda van Winkel
Item want de weduwe bertelmeeus wilen amelrijcx nu ter tijt/
wijf willems van berlair meyers te cumptich welke bertelmeeus/
januarii xvii a(nn)[o] xlv onder den ande(re)n gegoedt was voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) in (½) boend(er) en(de) x roeden lants gelegen te/
herent opde cleynhorst tusschen gheerde vanden dorne in beyden/
zijden tande(re)n tijden geloeft heeft den voirs(creven) gorde en(de) janne/
te goeden en(de) te erven in tselve half boend(er) en(de) x roeden lants/
Soe heeft nochtan de vors(creven) gort geconsenteert en(de) gewillecoert/
dat sij den vors(creven) janne alle dat goet ov(er)goeden zal moghen/
geheel en(de) al ende bekint dair toe de selve gordt dair/
inne ny(m)mermeer recht te hebben noch der selver weduwe(n)/
den voirs(creven) janne hers noch nyeman(t) anders dair af aentespreke(n)/
te vexeren nocht te moyen in gheene(n) recht gheestelic noch/
weer bij hem selve(n) oft yeman(t) anders cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus