SAL7348, Act: R°121.1 (214 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°121.1  
Act
Date: 1454-10-19

Transcription

2019-01-22 by Jan Boncquet
Vande(n) stoete die geweest is tussce(n) jouffr(ouwe) mag(ri)te(n) weduwe jans wile(n)/
calvart met ja(n)ne vaddoul die tot de(n) goede(n) des voirs(creven) wile(n) jans met/
scep(enen) br(ieven) van loeven(en) geleit is in deen zijde en(de) willem cas gehete(n) va(n)/
criecourt in dande(re) alse vand(er) aenspraken en(de) eysschinge(n) die de voirscr(even)/
wilen jan ende willem tot malcande(re)n hadden hebbe(n) hen de voirs(creven) p(ar)tien/
gesubmitteert ende verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten(e) in/
mych(iel) absoloens woute(re)n vanden wynckele ar(nol)[do] kyp en(de) gerardo va(n) baussele/
beyde sec(re)tar(is) d(er) stad va(n) loeven(en) in alsulker vuege(n) dat de voirs(creven) seggere(n)/
h(ier) af volcome(n) infor(ma)cie neme(n) sele(n) binne(n) i maent naestcomen(de) en(de) huer/
uutsprake doen binne(n) viii dage(n) d(aer) na volgende (pro)mitt(ens) ratu(m) cor(am) kers(makere)/
opp(endorp) oct(obris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt