SAL7348, Act: R°121.5 (217 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°121.5  
Act
Date: 1454-10-19

Transcription

2019-02-02 by Jan Boncquet
It(em) met dese(n) br(ieven) sal he(m) de voirs(creven) adriaen na de doot der voirs(creven)/
gehuyssce(n) doel leyde(n) tot alle(n) hue(re)n goede(n) en(de) alsdan mette(n) selve(n)/
beleyde alle de goede d(er) selv(er) gehuyssce(n) navolgen(de) de(n) testame(n)te dat/
zij make(n) sele(n) voer laureyse sijne(n) brued(er) wettich sone der voirs(creven)/
gehuyssce(n) aenverde(n) en(de) hem [de(n) selve(n) sijne(n) wettige(n) brueder] mette(n) zijne(n) behulpe(n) en(de) rege(re)n en(de)/
tsijne(n) p(ro)fite voirtkeere(n) wel en(de) notabelijc Dwelc de voirs(creven) ad(ri)aen/
gelooft heeft also te doene en(de) te dier meyni(n)ge(n) sele(n) de brieve/
h(ier) af blive(n) ond(er) scepen(en) en(de) oft de voirs(creven) laureys te huwelike/
toghe heeft de voirs(creven) ad(ri)aen he(m) alt(oes) alle behulp gelooft/
te doene om tsijne te v(er)volge(n) en(de) te gec(ri)gen(e) op d(er) goede(n)/
cost en(de) last eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt