SAL7348, Act: R°135.2 (247 of 663)
Search Act
previous | next
Act R°135.2  
Act
Date: 1454-11-06

Transcription

2019-03-06 by Jan Boncquet
Also voir den rade vand(er) stad come(n) zijn jouffr(ouw) ka(tli)[ne] wed(uwe) jans/
wilen loenijs in deen zijde en(de) jan loenijs hue(r) sone in dande(re) om der/
goede(n) wille na de(n) selve(n) wile(n) ja(n)ne gebleve(n) die de voirs(creven) jouff(rouw) meynde/
dat huer hue(re)n leefdage volge(n) soude(n) en(de) dat jan hue(r) sone te vrede(n)/
zijn soude met xxx hollan(sche) guld(en) en(de) x mudde corens tsjaers va(n) hue(r)/
d(aer) af te hebbe(n) oft alleene van dien goeden hebbe(n) zijn lantrecht/
dwelc va(n) tween hem geliefde also dat tandere(n) tide(n) tussce(n) hen geslote(n)/
was gelijc de voirs(creven) jouff(rouw) boot te thoene(n) Dair jege(n) de voirs(creven)/
jan seyde dat na alle der handelinge(n) voir geruert een nuwe/
tractaet tussce(n) zijnre moeder voirs(creven) ende he(m) gemaect ware alsoe/
dat hij ov(er) hebbe(n) soude alle de goede des voirs(creven) wile(n) jans en(de) dair/
inne de moed(er) getocht soude moege(n) zijn ov(er)midts l gripen en(de) xxv/
mudde corens d(aer) uut hue(r) jaerlijcx te betalen dwelc de voirs(creven)/
jan boot te thoene(n) Heeft de raed vand(er) stad ov(er)dragen en(de) gesloten/
aengehoirt thoenisse in beyde(n) zijde(n) dat jan loenijs gehoude(n) sal/
zijn hande te lichte(n) vande(n) voirs(creven) goeden en(de) late die zijnre moed(er)/
te huerre tocht peyslijc volgen opde so(m)me va(n) xxx holl(ansche) guld(en)/
en(de) x m(ud)[de] corens jaerlijcx ja(n)ne voirs(creven) d(aer) af te betalen oft/
dat de selve jan in gevalle oft hij die (com)posicie niet en/
aenveerdt sal hebbe(n) inde selve goede zijn lantrecht en(de) niet/
meer en(de) dat de voirs(creven) weduwe de huysinge vande(n) selve(n) goede(n)/
houde(n) sal in state also een tochtersse sculdich es te doene En(de)/
dat midts desen beyde de voirs(creven) p(ar)tien gehoude(n) sele(n) sijn de/
brieve boeke en(de) gescriften vanden selve(n) goede(n) der tochterssen/
toebehoirende te huerre eedt te bringe(n) in hande(n) vander stad/
om huer te huerre tocht en(de) hue(re)n erfgenamen va(n) huerre/
erflicheyt te diene(n) altijt op caucie va(n) die wed(er) te bringe(n) act(um)/
(et) det(er)mi(n)atu(m) in pleno (con)silio no(vem)[b(ris)] vi[ta] a(nno) liiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt